2022-06-23

Ett urval poetporträtt

Efter Ulla Montan – som inte förefaller varit så verksam på senare år – har Cato Lein framträtt som den främste svenska porträttfotografen vad gäller författarporträtt. (Vår egen Anders K Johansson hade också kunnat aspirera på den titeln om han hållit fast vid sin inriktning på att porträttera poeter.)

En liten – med betoning på liten – utställning med Cato Leins författarporträtt finns just nu på Hornstulls bokhandel i Stockholm (adress Bergsunds strand 32). I ett klaustrofobiskt litet rum på ca 1,5 x 1,5 meter, dock känner man ingen klaustrofobi eftersom utrymmet endast avgränsas av ett draperi, ställer han ut sina bilder av 19 unga svenska poeter och författare. Det är en sammanställning av folk som är up-and-coming, alla från Athena Farrokhzad till EMB; tror inte Cato missat någon författare av de senare årens mest uppmärksammade. Ofta rör det sig om författare som trots sin ungdom fått olika litterära priser eller uppmärksammats kraftigt på andra sätt. Katapultpriset och Borås tidnings debutantpris är vanligt förekommande bland dem.

Utställningen är värd att ses i sin egen rätt (Cato är en skicklig fotograf) men kan också tjäna som illustration till Lena Kvists forskning i litteraturvetenskap om unga debutanter som jag tog upp här nedan.

Om möjligt har tendenserna som hon kommit fram till förstärkts ytterligare, om man betraktar Catos urval. Här har 8 av 19 medverkande gått Biskops Arnös skrivarlinje, varav två dessutom var lärare på skolan innan de debuterade. Andra har gått skrivarlinjen vid Skurups folkhögskola eller magisterutbildningen vid Akademin Valand.

Man får nog ta och vänja sig vid detta. Skrivarlinjerna har länge varit en av de främsta rekryteringsvägarna för unga författare, nu har den bakgrunden blivit rent dominant, närmast obligatorisk, Drygt 40 procent av författarna har gått samma utbildning, siffran kan vara högre då det händer att informationen saknas. Siffran är samma som i Lena Kvists magisteruppsats.

Andelen manliga författare är nere på 2 av 19. Även detta går i linje med Lena Kvists forskning, men siffran är extrem.

 

 

Inga kommentarer :