2022-07-11

Efter första halvåret med nya redaktörer på Örnen och kråkan

Som personlig poesiskribent och redaktör för Örnen och Kråkan har Magnus William-Olsson varit oumbärlig för svensk poesibedömning under de senaste åren, Genom djupa kunskaper om fältet och bland litterära ideologier opartisk hållning, samtidigt med en lågmäld lidelse för litteraturen, har han navigerat på ett transparent och öppet prövande sätt bland tidens poesiutgåvor och faktiskt försökt göra även de oetablerade namnen rättvisa. (Redaktörens  jobb är ju bland annat att värva skribenter, förutom att redaktören hittills har gjort en årlig genomgång över mera obemärkta svenska diktsamlingar.)

Nu har sedan ett halvår en ny redaktion trätt till, med de nya redaktörerna Edith Söderström och Helena Boberg (Magnus fortsätter som ansvarig utgivare). I ärlighetens namn kände jag en viss oro för att sajten Örnen och kråkan skulle förändras alltför hastigt, i någon riktning som de nya redaktörerna just brinner för. Den oron har i stort sett visat sig obefogad, Möjligen drar deras redaktörskap i mer identitetspolitisk riktning. Men en gemensam kvalitetsplattform verkar fortfarande vara utgångspunkt för Örnen och kråkans utfärder,

 

  

Inga kommentarer :