2022-07-23

Recept mot dålig poesi

Litteratur med 

blodbrist!

Litteratur med

kämpaglöd!

 

Litteratur med öppet 

sinne!

Litteratur som är något 

att ha!

 

Vad vill man ha 

egentligen?

Något traditionellt 

Något nyupplagt

 

Jag äter medicin 

mot dålig poesi

Jag tar D-vitamin 

På receptInga kommentarer :