2022-07-29

Setterlind och Lindforss

Det är dags att börja tänka

på Bo Setterlind nu

den 24 augusti 2023

är det hundra år sedan

han föddes

men det går också bra

att uppmärksamma

99-årsdagen om några veckor

Kärleks- och hyllningsdikt skriven

jag är redo

 

Det är dags att börja tänka

intensivare än någonsin

på Peter Lindforss nu

Den 19 januari 2023

är det sjuttio år sedan han föddes

Orden har fortsatt att växa

i tyngd och närvaro

sedan han gick bort

Orden har fortsatt

att komma ikapp underjordiskt

och därför fulla av själ

när en blomning första

gången sker

i det öppna och fria

boken kommer

boken kommer

Inga kommentarer :