2022-08-09

Jag kommenterar Nicko Smith om svåra poeter

Nicko Smith skriver en intressant krönika på temat "svåra poeter". Så här  blir  mitt svar:

När Nicko Smith talar om ”svåra” poeter som inte kan upphöra att leta efter nya ord och formuleringar i det omedvetna tror jag att man kan fatta honom på i huvudsak två alternativa sätt: 

Första meningen av ”svår”: poeten gör sig svår och otillgänglig, omöjlig att leva med. Han fokuserar på letandet efter snajdiga ordsammansättningar och befinner sig nere i ordens gruva för det mesta.

Andra alternativet: Poeten har en hög svårighetsgrad i det han gör, som inte blir något annat likt. Poeten upptäcker nya länder bortom den vanliga verkligheten, men har ibland, svårt för kommunikationens omedelbara blixtbelysning.

Mänskliga är alla svåra poeter.

Inga kommentarer :