2022-11-18

Födda under samma vintertäcke

Det är någonting med vinterbarnet

det är någonting med Konny Isgrens dikter

det är någonting som leder framåt

till evangelisterna Lukas och Peter

så försiktigt upproriskt smyger de fram

i strumplästen

fientliga till konsensus, dock inte

vänskapsavvisande

slår deras stormväder

upp längs vägen

från decemberfylla till januarigråt

 

 

 

 

Inga kommentarer :