2023-02-27

Människor kontra marknaden hos Peo Rask

När Peo Rask skriver om samhällets orättvisor gör han det inte i första hand känslomässigt eller konstnärligt individualiserat utan liksom sammanbitet och principiellt, som en som inte längre tror på de vänsterlösningar som samtidigt är de enda som står till buds. Ändå är hans tonfall pålitligt och tilltalet trovärdigt.

I hans nya diktsamling, Musik för marknadssvaga (Black Island Books, 2023), blir dikterna mest till bruksdikt men orden biter hårt.

 

Baskettemplet, halleluja,

fredagar start 19:04

Omvända världen

Mestadels vit publik

gläds åt spelarimporter

Blir det hemmavinst?

Och frågan som inte ställs;

Vem  städar toaletterna?

 

Jag undrar om Peo själv vet hur många böcker han har gett ut i olika genrer, mest poesi (enligt förlagets hemsida rör det sig om ett 40-tal titlar,) Hans tematik kretsar ofta kring marknaden, CV-skrivande och liknande, En respekt för utslagna människor är en etik som kommer till uttryck i den här boken.

Peo Rasks poesi behövs, även om den vacklar mellan att gestalta den enskilda, utslagna individen och att ta det större strukturella greppet, Jag vet inte om det blir någon skönskrift och en del av slangorden ter sig mer än lovligt snabbåldrade. Ändå känns det värdefullt det han gör.

Jag säger fortsätt men ta gärna ett steg till ut i ett språk som överraskar med bilder på en ny frekvens.Inga kommentarer :