2023-02-21

Försök med poetik

Poesi är skönhet med

en twist

Man vet aldrig

hur den tar sig ut

 

Poesin är någonting nytt

och oväntat

ovanpå gamla

traditioner och former

 

Poesin har ingen

upphovsman 

och inga nya tänkare

den traderar upprorets tradition

och nöjer sig inte med

metriska transporter

 

Poesin är alltid

mer än den står ut med

rubbar universum

i dess minsta

beståndsdelar

 

Poesi är skärvan

av en röst

funnen i

inspirationskällans lilla tjärn

där trollsländor svävar och skräddare går

 

Poesin är statslös

så är det ett hav eller ett regn

vi ser i dess ställe

när vi låter gryningen duka ett gråvitt bord

 

Inga kommentarer :