2023-11-05

Jag minns Roland Vila

Roland Vila 

ditt katalanska sätt

din värme

och ditt ordflöde

dina vingars republik

sprudlade

av snabbpratarsaliv

när du reciterade

Gugus Band

en scenisk storm

jag läste dig

och blev lycklig

Hultsfred välkomnade dig

 

 

Roland Vila (1949-1998), katalansk-fransk författare bosatt och verksam i Sverige, Gav ut fyra böcker, däribland Gugus Band (1986) om hans egen majrevolt och Roll (1992) om hans möten med kända eller okända poeter och artister Bägge utgivna på Bakhåll.

 

Inga kommentarer :