2024-01-30

Barnsliga skuggor


Poeterna? Jo, de fiskar dikter

ur en avstängd brunn

ovan molnen och över jorden

det tomma papperet framför dem

förpliktigar

och frestar till nya försök

det blir ingen ransonering av poesi

och fördelning av språkskulder

trots att kriget fäller sin handflata

över horisonten så att det skvätter till

av krossade insekter

och ekar till i innanhav


 *


Det är vuxendikt för barnrumpor

Det blev till något av en hägring

för poesi bör omfatta spektrum

och alla skuggor

endast vapenindustrins sysslor

tvingar mig till

nejsägarens

radium

 

Det är barnsliga dikter

Åderbråck och dikter

en förlängning av midvintern

och en sprängning av midnattens tystnad

väntar mig en förnyelse över tid

det surrar nu

i och över hans ansikte

 


Inga kommentarer :