2024-01-17

Glöm inte Sundbybergs poesibibliotek

Det känns att Sundbybergs bibliotekarier är stolta över stadens satsning på poesi och poesilitteratur när man läser deras informations- och programbladÄnda sedan 1980-talet har man satsat på poesin med speciell förkärlek i bibliotekets verksamhet och lyfter gärna fram det faktum att man i dag har nästan 3000 volymer diktsamlingar, varav merparten ligger i s.k. öppet arkiv, det vill säga är fritt fram att botanisera bland.

Visst, Sundbyberg är inte stort, men sådana här satsningar saknar inte betydelse. Det kan påverka andra kommuner att göra något liknande, eller helt enkelt innebära att en spännande om än vardaglig verksamhet lyfts fram lite mer.

Jag minns att Kerstin Norborg var speciell poesibibliotekarie under kulturhuvudstadsåret (inte för att jag har några speciellt goda minnen av satsningarna i övrigt under det här året, men det här vill jag minnas var lyckat).

Jag intervjuade Kerstin för tidningen Metro – som någon gång hade kulturartiklar – om hennes jobb och det blev väl någon liten blänkare om poesins särart, eller så. Man nämner i återblickar att bl.a. Petter Lindgren och Jenny Wrangborg har gästat Signalfabriken (där biblioteket huserar sedan 2013) med uppläsningar – och det tyder ju på god smak. Det står också att ”legendariska scenpoeter” /…/  som Bruno K Öijer och Ulf Lundell” finns representerade i poesibiblioteket. Det är förstås rätt att ta fram estradpoesin och rockpoesin med mer än armbågen men det är ändå ett faktum att Ulf konsekvent tackat nej till att delta i (poesi)uppläsningar. Jag frågade U. L. och han svarade att nej, jag gör inga uppläsningar, det är rockmusiken som är min grej. Så var det i alla fall då, tidigt 90-tal.

 

Den 20/3 gästar jag och Jonas Ellerström den öppna scenen på Sundbybergs bibliotek för en kortare presentation av Peter Lindforss. Det blir hittills opublicerad poesi av denna lysande poet vars inflytande länge var orättvist reducerat till ett minimum. 


De öppna kvällarna under våren är ett samarbete mellan Sundbybergs bibliotek och Romantiska förbundet. Övriga datum: 24/1 (premiär), 10/2, 17/4 och 15/5. Onsdagar kl 18.


Inga kommentarer :