2024-05-29

Inställda rättegångar


låt inte detta gå dig till sinnes

det stränga måste ägas med mildhet

Vem tillkommer de smutsiga pengarna 

vi skulle inte tycka det var helt ok

med inställda rättegångar 

Inga kommentarer :