2006-09-20

Svenska Akademien prisar bibliotekarie!

Nu regnar det utmärkelser och pengar över bibliotekarierna! För ett par år sedan beslutade Svenska Akademien att inrätta ett pris som skall tilldelas "bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur". (Fin motivering!) Belöningen, kallad Svenska Akademiens bibliotekariepris. Prissumman är på 40 000 kronor.

2006 års pris har gått till Maria Ehrenberg biblioteks- och kulturchef i Östra Göinge under motiveringen: "Utifrån en medveten litteratursyn och lyhördhet för förutsättningarna att verka litteraturförmedlande har Maria Ehrenberg inspirerat och stärkt bibliotekspersonalen till nya arbetssätt och till ett personligt ansvar för bibliotekens bokbestånd. Hon har uppmuntrat till en högre ambition när det gäller urvalet utifrån en personlig och lokal kanon, men framför allt utifrån ett mer långsiktigt litteraturansvar som kan vara förebildligt för andra folkbibliotek i landet." (Vågat att lyfta fram begreppet "kanon" i dessa eftervalstider! /reds. anm.)

Argus-redaktionens bibliotekarie-sektion gratulerar vinnaren!

(Ni som åker till Bokmässan kan få träffa Maria Ehrenberg i monter B01:01 på fredag kl. 15.00!)
Till sist en biblioteksdikt av Gerda Antti (låntagare på Kisa Bibliotek);


"På ett bibliotek, där startas inga krig.
Där säger var och en sitt.
Man argumenterar för och emot men håller sig till saken,
innanför pärmarna. Livets vågor går höga, av skratt, av kärlek
och hat och tårar, men på riktigt flyter där inget blod.
Tänk om folk ändå kunde bli lika kloka som ett folkbibliotek!"

(Ur antologin En dag om året, 1998)

Inga kommentarer :