2011-04-02

Den här dagen...

...låter oss fortfarande drömma
om att någonting stort
kommer att ske...

Inga kommentarer :