2011-04-19

Meet a Lady Warrior

1.

Döden
är jag inte rädd för
jag skräms av den levande
döden
folk begär att jag ska axla
för att få betalt
vi "fria" marginalier
(mammalier, somalier, kanarier, transarier)
lever inte i block
av svart kapital

Men Död är Hög
Död är högavlönad
oljans katastrofanter
får döda miljoners fåglar
som bonus redan i år
Död är alltid på väg
mot ännu mera död

Död haltar pulsen i
avlopp och celler
genom igenslammade sjöar
och djuphav silas
den svarta kemin
genom sälhonans vävnad
Död dödar Darling

Such is my Darling Dogma:
No kisses for asses
no cabinets, no closets
no hidden, no nothing, no kisses
for Skeletons

Are You with me, Mr Real Death?
Joy in hills and gardens
is Here
And I Remain
Yours


2.

Rilkevariation

Der Tod geht um
die Ecke
und holt ein
Anderer
und niemand
kennt Ihm mehr

Aber Ich auch
war einmal Tod

______________________________


Dikt nr 1 har kanske sju år på nacken och jag skulle inte skriva så där idag, inte så fritt och "löst". Men jag vill ha den alldeles som den var. Med ett par av dagens tillägg.
Tyska texten under är min egen. Möjligen skriven efter en Rilkeläsning. Och efter en (tyskspråkig) väns död. Fast i omvänd ordning.

Inga kommentarer :