2011-08-02

Produktionsenheter

Jag har ett hårt och själlöst jobb.
Men jag är inte själlös!
- Så stiger sången ur de mänskliga
produktionsenheternas strupar.
Sången har hörts i hundratals år.


tillägnas Arbeiderpartiet