2020-08-26

Månadens poet: Andreas Björsten (dikt vald av DBA)Som det började och fortsatte

 

Vi skrev dikter på bordsduken
på gamla Moderna museets restaurang Leif Andersson
och jag

 

skrev oss vidare
från var sitt håll
när dikterna mötts och skiljts åt var vi
mätta och berusade


inte sexuellt konstnärligt
hade en vän i honom
poesin som nästan gick att äta


kärleken
visste jag inget om
till skillnad från Leif


livet
visste jag inget om
till skillnad från… vem som helst vid bordet bredvid


men den matlagningskonsten
att poesin gick att äta
rå som den kom
bar jag hem i triumf


När museet var tillfälligt som en bordsduk av papper


(Foto av Anders Ängsvik)
ur "SOM DET BÖRJADE OCH FORTSATTE - samlade dikter 1981-2019" (Bokförlaget Megafon). 
Förord av Håkan Sandell. 

Kommentar: dikten är hämtad ur Muntliga dikter tre - luten lyrisk självbiografi  (Fri Press, 2017).
Leif Andersson är en nära vän till Andreas, som han umgicks mycket med under framför allt början av 1980-talet. 

p.s. Lyssna på Andreas Björsten i P1:s Dagens Dikt (SR) den 19/8! 

Inga kommentarer :