2020-08-27

Månadens poet: Andreas Björsten (dikt vald av DBA)

 Vägarna kring Peter Lindforss
är ett exempel på det höga priset

Andras omvägar
blir egna, hårda vägar

De flesta undviker en uteliggare
dina dikter hittar mig alltid 

där jag är.
ur "SOM DET BÖRJADE OCH FORTSATTE - samlade dikter 1981-2019" (Bokförlaget Megafon). 
Förord av Håkan Sandell. 

Kommentar: dikten är hämtad ur Muntliga åtbörder  (Fri Press, 2017).
Peter Lindforss (1953-2015), poet, författare och översättare. Gav ut 6 diktsamlingar och en prosabok under sin levnad, plus ett stort antal översättningar. Hans sista diktsamling Det finns mer, utkom på Bokförlaget Megafon 2014. Sista året före sin bortgång sommaren 2015 levde han som hemlös i Stockholm. 
p.s. Lyssna på Andreas Björsten i P1:s Dagens Dikt (SR) den 19/8! 

Inga kommentarer :