2021-07-20

Att axla den blå överrocken

om jag som alltid legat bredvid dig
skulle försvinna

om också jag skulle förvandlas
till en man i blå överrock

en som tar steget in i snåren
vid sidan av vägen för att inte synas

om jag övertog den nötta överrocken
knappast längre var nåbar för mig själv

”det regnar in på oss som sover ute
in genom huden som andas

så länge vi är ute på gatan
och det är vi ju jämt istället för något annat

så länge vi inte har förvandlats till löv
som trampas ner i gallret i en gångtunnel”

den blå överrocken tar priset
används samma tid året om

det var inte utan nåd
som Cohen sjöng om en utsliten blå regnrock

men vi kan inte annat än sentimentalt
göra detta till en utkorelse av Cohen

om Peter bar den blå överrocken
var det för att han måste göra sig själv osynlig

det enda som återstod av honom
var det bångstyriga håret och skägget

och om han bar den där rocken året om
var det inte för att Cohen visste

ännu mindre anstår det mig som vän
att freda mig med musikaliska dimridåer

jag ville att allt det här skulle handla om livet självt
och det gör det ju även i fortsättningen

som dikt ska det möta kommande årstider
som människor ristat in sina namn som människor

Inga kommentarer :