2021-09-08

Det stora varför

Den stora dagenefter (Henry Parland)
Det stora enklas dag (Gunnar Björling)

Jag lever med det stora varför
kan jag ha hittat på denna rad
den känns för
- självklar

om den hade levererat några svar
hade den känts mindre klar

*

jag menar det mest som en undran
om hur och varför jag hamnade här

varför jag fick de jobb jag fick och inte de andra
varför kärleken tog slut och varför den kom igen

Det stora varför helt enkelt
kan det locka mig på avvägar

*

Gud är upptagen av en längre turné
jag har 5 procents frihet kvar

låt mig göra vad jag kan med dem
jag köper mig en expander

och töjer på frihetens vägar
den här dikten utmanar löjet - medvetet

Inga kommentarer :