2022-07-16

Fria treradingar

Caffe latte

med regnstänk

en amfora för tanken


Håll alla böcker öppna

alla utgångar

i olika riktningar


Låt det vara dikter

som väsnas, som lägger upp

temperamentet på bordet


För länge sedan

var borgarna

det upproriska ståndet


Kärlekslängtan

och bedrövelse går ihop

man vet inte varför


Ibland kommer solen

och stunden nära

det behövs inget annat


Kärleken flyter ovanpå

konstarterna

väl använda kärleksdagar

 

Inga kommentarer :