2022-11-20

Poeten vidtalad

Det kom en sms-dikt

utifrån mörkret

sedan tystnad 

efter ett långt uppehåll 

kom en dikt till

Sådan var din himmel 

att du kunde röra 

människor 

mellan dröm och

vakenhet 

i det hypnagoga.

tillståndet

och sedan .inte veta 

om det var Maria som

varit här

*

Jag älskade män som honom 

av de flesta  betraktade

som betydelselösa

bilden av en sovande

människa på stan 

av myndigheterna

sedd som lidande av 

människovärdesbrist

befann han sig bland de

levande människorna 

men jag visste aldrig

var du sov

det dröjde länge

innan jag visste.

vart desperationen

hade fört dig

men du var större

än din situation.

som människan alltid är

*

"Sök pengar av foto-

kopieringsfonden

och du kommer 

garanterat att få"

"Sök pengar av 

människovärdesfonden"

Han hann inte

innan Arktis smälte ner

Det kommer att resas.

plaketter över dig

i framtiden

men långt viktigare

din poesi kommer att bli läst 

om det kan vara

till nån som helst glädje 

din poesi kommer att bli läst

Inga kommentarer :