2023-05-13

Elin Kvicklunds nya landskap

Elin Kvicklunds diktsamling Syner av grönt i vattenskuggan på Edition Tegnér är en liten behändig volym på 24 sidor. Den är bilder av en i grunden uppslitande, sinnesriven sommar med riktning både mot framtid och minne, en tillfällig replipunkt i tiden. Det är ett överhettat lugn som råder samlingen igenom, lugnet är inte vad det ser ut att vara. Landskapet blöder grönt.   

Det är en sammansatt, skickelsediger poesi, som ter sig full av förebud. Dikten lyser av stämmor som bit för bit, ingivelse för ingivelse, bygger upp en inre världs materialiseringar, ingenstans starkare än på de platser där sinnet skapar en ny textur av fullödig växtlighet.

 

att ett ögonblick inte mäts i tid

utan i en ny tätnad

 

Så skriver författarinnan som har börjat lära känna sig själv, själen är på gång genom dessa rader.

Inga kommentarer :