2023-05-08

Mellan estraden och boken: Nicole Charro

Det gläder nig att Nicole Charro inte skriver de där typiska uppvisningdikterna med 100 000 rim per minut, utan det är existentiella, mogna dikter som får veckla ut sig i sin egen takt. Jag gillar också att hon pratar med läsaren snarare än propagerar.

Inte heller gnäller hon över sin situation i det en gång nya landet. Hon diktar lugnt och öppet om sitt och sin familjs liv. Det framgår att hon har lyckats genomdriva mycket av det hon drömt om men att hon har fått kämpa för det. Den konstnärliga effekten i dikterna beror på deras underskruv.

Nicole Charro (f. -93) är poet och socionom som har tävlat framgångsrikt i ”Ortens bästa poet”. Hennes debutdiktsamling, ingenkvinnasland, utkom 2021 på Palaver Pressl

På omslaget den klassiskt innebördsdigra mikrofonen framsträckt med sladden ormande sig kring författarinnans namn. Redan här ser vi att Charro verkar i en spoken word-tradition där det talade ordet står i centrum.

Nog är det fortfarande estradpoesi i hennes sinne för kommunikation – men som poesi också för hemmaläsning funkar det bra utan att vara något mästerverk. Ovanligt! 

Det här är den enskilt starkaste dikten i samlingen, lysande i sin enkelhet.. Dikten är Sverige på 2020-talet.

 

                        det exploderar

                        medan jag doppar mina fötter i sjön

 

                        det exploderar

                        medan jag slår vad om vem som

                        ska våga hoppa i naken

 

                        det exploderar

                        medan jag får ett missat samtal


                        jag ringer henne

 

                        hon säger

                        var inte rädd

                        alla är oskadda

                        det har skett en explosion


Inga kommentarer :